تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت با ترافیک نامحدود
سرعت سرویس ترافیک منصفانه بین الملل (GB) ترافیک منصفانه داخلی (GB) قیمت (تومان )
یک ماهه سه ماهه شش ماهه یکساله
512 کیلو بیت 12.5 25 12500 36400 70500 132000
1 مگابیت 25 50 20000 58200 112800 211200
2 مگابیت 40 80 25000 72800 141000 264000
3 مگابیت 55 110 35000 101900 197400 369600
4 مگابیت 65 130 40000 116400 225600 422400
8 مگابیت 100 200 50000 145500 282000 528000
16 مگابیت 200 400 80000 232800 451200 844800